REVOCO Trærens 750ml

DKK149,95

REVOCO Trærens er et unikt dansk produceret produkt til rengøring af træhavemøbler som samtidig genskaber træmøblernes naturlige farve.

REVOCO Trærens er let biologisk nedbrydeligt, indeholder organisk salt og er fosfat-, nitratfri samt frit for flygtige stoffer (VOC fri).

Varenummer (SKU): 298 Kategori: Tag:

Sådan anvender du REVOCO Trærens:

  • Bedst effekt hvis overfladerne er let fugtige
  • Husk handsker ved anvendelse af produktet
  • Brug en svamp og gerne en stiv børste
  • Skur og børst på tværs af årene
  • Brug underlag og dæk fliserne, gulvet eller græsplænen til, da produktet kan misfarve.

Vær opmærksom på følgende:
Ved uheld, symptomer eller ubehag, kontakt læge eller skadestue. Medbring etiketten eller sikkerhedsdatabladet. Ved Indånding og ubehag, søg frisk luft. Ved hud kontakt, fjern straks alt forurenet tøj. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes straks med vand og sæbe. Ved øjenkontakt, skyl straks øjnene med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det nemt kan gøres, fortsæt skylning.

REVOCO Trærens har en sur pH <1 og må ikke opbevares sammen med fødevarer. Kan være korrosiv på mildt stål og især hvis der er tale om skruer af dårlig kvalitet. Opbevares utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Husk at have beholder godt tillukket.