REVOCO Terrasserens 2,5L

DKK249,95

REVOCO Terrasserens er et unikt dansk produceret produkt til rengøring af din træterrasse som samtidig genskaber træterrassens naturlige farve.

REVOCO Terrasserens er let biologisk nedbrydeligt, indeholder organisk salt og er fosfat-, nitratfri samt frit for flygtige stoffer (VOC fri).

Varenummer (SKU): 299 Kategori: Tag:

Sådan anvender du REVOCO Terrasserens:

  • Du opnår bedst effekt hvis overfladerne er let fugtige.
  • Husk handsker ved anvendelse af produktet.
  • Brugen kost med stiv børste.
  • Skur og børst på tværs af årene.
  • Efterskyl grundigt med vand når du har brugt REVOCO Terrasserens.
  • Sørg for at dække af det område du behandler, da produktet kan misfarve.

Vær opmærksom på følgende:
Ved uheld, symptomer eller ubehag, kontakt læge eller skadestue. Medbring etiketten eller sikkerhedsdatabladet. Ved Indånding og ubehag, søg frisk luft. Ved hud kontakt, fjern straks alt forurenet tøj. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes straks med vand og sæbe. Ved øjenkontakt, skyl straks øjnene med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det nemt kan gøres, fortsæt skylning.

REVOCO Terrasserens har en sur pH <1 og må ikke opbevares sammen med fødevarer. Kan være korrosiv på mildt stål og især hvis der er tale om skruer af dårlig kvalitet. Opbevares utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Husk at have beholder godt tillukket.